Eindejaarscheck verzekeringen vastgoed

Property

Jan 2023

Nu het einde van het jaar nadert, is het een goed moment om te evalueren en plannen te maken voor toekomstige doelen. Vergeet niet om ook de balans op te maken van uw verzekeringsdekking en de nodige aanpassingen te doen op basis van zaken die het afgelopen jaar zijn veranderd. Zo ga je vol vertrouwen en zekerheid het nieuwjaar tegemoet.

Hier zijn enkele van de belangrijkste aspecten:

Wijzigingen binnen portefeuille

Waarschijnlijk hebben er in het afgelopen jaar veranderingen plaatsgevonden binnen uw portefeuille. Het is van belang dat de daadwerkelijke situatie overeenkomt met de verzekerde hoedanigheid op de polis. Zo kan een schadeclaim (deels) worden afgewezen wanneer een wijziging in de aard van het bedrijf of de bestemming (woning, opslag, horeca etc.) van het gebouw niet is doorgegeven. Ook wanneer panden langer dan 3 maanden buiten gebruik zijn of leegstaan is het van belang om dit te melden.

Check of de huidige situatie overeenkomt met de gegevens die bekend zijn bij uw tussenpersoon en geef wijzigingen door.

Hoogte verzekerde som

Komen de verzekerde sommen overeen met de daadwerkelijke situatie? Vaak wordt de verzekerde waarde van gebouwen vastgesteld doormiddel van een herbouwwaarde taxatie. De taxatiewaarde wordt elk jaar geïndexeerd zodat het verzekerde bedrag gelijke trend houdt met de waardestijging van de bouwkosten. De geldigheidsduur van een taxatie is 6 jaar dit betekent dat rapporten uit 2016 klaar zijn voor een evaluatie.

Natuurlijk kunt u ook zelf een verzekerde som vaststellen. Let wel op dat ook deze worden geïndexeerd om aan de waardestijging van de bouwkosten te voldoen. Aankomend jaar stijgen de bouwkosten opnieuw en je wil natuurlijk niet onderverzekerd zijn.

Check of de verzekerde waarde van de objecten op de polis overeenkomen met de daadwerkelijke situatie.

Periode huurderving

Een huurder hoeft volgens de wet geen huur te betalen in de periode dat hij niet in het huis kan wonen doordat er schade aan de woning is. Als exploitant onroerend goed lijd je daardoor verlies, huurinkomsten worden misgelopen. Gelukkig vergoedt de verzekeraar dit verlies aan inkomsten als de huurderving het gevolg is van een gedekte gebeurtenis. Huurderving is standaard verzekerd voor één jaar. In sommige gevallen kan het echter zo zijn dat de periode of hoogte van het verzekerd bedrag niet voldoende is. Gezien de huidige lange levertijden van bouwmaterialen en stagnatie in de bouw kan het lonen om de huurderving periode te verhogen naar 2 of 3 jaar.

Check op object niveau of in de huidige omstandigheden de dekking voor huurderving toereikend is

Marktconformiteit voorwaarden en premie

Het einde van het jaar betekent ook de periode waarin de verzekeringscontracten worden verlengd. Dit jaar zien wij markt breed weer veel opzeggingen en premieverhogingen voor de brandverzekeringen. Geldt dit ook voor uw verzekeringsportefeuille? Zorg dat er een second opinion wordt uitgevoerd waarbij de marktconformiteit van de voorwaarden en premie worden gecheckt. Zo creëer je een extra optie voor het onderbrengen van je portefeuille, ben je gegarandeerd van de beste verzekeringsoplossingen en voorkom je last minute onaangename verrassingen.

Check of de verzekeringen zijn opgezegd en laat een second opinion uitvoeren

Brickbase helpt graag bij de evaluatie van uw verzekeringsportefeuille zodat uw bedrijf kostenefficiënt is verzekert. Wilt u er zeker van zijn dat u optimaal bent verzekerd? Boek eenvoudig online een afspraak met een van onze verzekeringsprofessionals! 

Benieuwd wat Base Insurance voor u kan betekenen? Boek een gratis second opinion van 30 minuten.

Maak een afspraak
Lees meer

Ontdek alle artikelen

LinkedIn BrickBaseLinkedIn BrickBaseemail BrickBase