Man zwaargewond door rondwaaiende dakpan

ClaimS

Jan 2023

Aansprakelijkheid bij schade door een gebouw

Het komt regelmatig voor dat door een storm een aantal dakpannen naar beneden vallen die op een voetganger belanden. Zoals onlangs een man zwaargewond raakte door een rondwaaiende dakpan. Nu er geen directe dader aan te wijzen is, speelt de vraag wie de schade moet vergoeden?

Eigenaar gebrekkig gebouw

De eigenaar van een opstal - zoals vermeld in kadaster -  is in principe aansprakelijk voor een gebouw als deze gebrekkig is. Gebrekkigheid van de opstal houdt in dat deze niet voldoet aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden mogen worden gesteld.

Het maakt niet uit of het gebrek al is ontstaan bij de bouw door een ontwerp- of uitvoeringsfout of door achterstallig onderhoud; de eigenaar van het gebouw is altijd aansprakelijk bij een gebrek.

Particulier versus openbaar gebouw

Bij de beoordeling van de gebrekkigheid is de bestemming van een opstal van belang. Als een opstal voor publiek toegankelijk is, zoals de visboer, een bibliotheek en een schoolgebouw worden hieraan hogere eisen gesteld. De opstal wordt dan eerder gebrekkig geacht dan wanneer deze uitsluitend voor particulier gebruik bestemd is.

Storm: een plotseling gebrek

Toch is de eigenaar niet automatisch aansprakelijk voor schade die door plotselinge gebreken pas vlak voor een ongeval ontstaan. Wanneer door een hevige storm dakpannen los komen te liggen en daardoor op een voetganger waaien is de eigenaar niet aansprakelijk. De eigenaar moet dan wel bewijzen dat het hem geen verwijt treft en direct maatregelen nemen om te voorkomen dat er schade ontstaat. In de praktijk is dit moeilijk te bewijzen.

Uitzondering bij bedrijfsmatig gebruik

Voor gebouwen die voor de uitoefening van een bedrijf worden gebruikt geldt een uitzondering. Bij verhuur voor bedrijfsmatige doeleinden rust de aansprakelijkheid op degene die het bedrijf uitoefent in het gehuurde gebouw. Het uitoefenen van de bedrijf moet dan wel in verband staan met de schade.

Zo moet een schoolbestuur dat een gebouw huurt de staat van het gebouw in het oog houden en actie ondernemen bij achterstallig onderhoud. Als een leerling schade lijdt door bijvoorbeeld een loszittende dakpan, kan de benadeelde zich rechtstreeks voor een schadevergoeding tot de school wenden.

Voorkomen en overdragen

Als eigenaar van een gebouw is het van belang om te voldoen aan de bouwvoorschriften en veiligheidsvoorschriften om schade tegen te gaan. In gevaarlijke situaties kan aansprakelijkheid in bepaalde gevallen toch worden voorkomen, als bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van waarschuwingsborden.

Toch is aansprakelijkheid voor onroerend goed niet altijd te voorkomen. Dit risico kan gelukkig makkelijk worden afgedekt middels een aansprakelijkheidsverzekering. Onze adviseurs helpen graag bij het vinden van de beste verzekeringsoplossingen voor uw situatie.

Benieuwd wat Base Insurance voor u kan betekenen? Boek een gratis second opinion van 30 minuten.

Maak een afspraak
Lees meer

Ontdek alle artikelen

LinkedIn BrickBaseLinkedIn BrickBaseemail BrickBase