Voordelige premie vastgoedverzekeringen?

Financieel

Jun 2021

Scherpe premie vastgoeverzekeringen

De verzekeringsmarkt voor onroerend goed is momenteel erg dynamisch. Door toenemende schades, fusies en ontwikkelingen op de internationale verzekeringsmarkten zitten er grote premieverschillen tussen de diverse partijen. Het is daarom belangrijk om voor elke unieke portefeuille een passende oplossing te vinden.

Een grote groep relaties richt zich op beleggingen in residentieel vastgoed. Er spelen een aantal factoren mee bij het verkrijgen vaneen verzekering voor een woningportefeuille en de hoogte van de premie voor die dekking.

1. Bouwaard

Het materiaal van de gevels, verdiepingsvloeren en daken zijn van invloed op de brandveiligheid van de woningen. Zo zijn stenen en beton onbrandbaar en is de brandgevoeligheid van houten vloerconstructies hoger.

2. Schadeverleden

De persoonlijke schadehistoriek van de eigenaar wordt meegenomen in het acceptatieproces. Objecten met weinig tot geen schadeclaims in de afgelopen zes jaar zijn gunstiger voor de verzekeraar.

3. Locatie en spreiding

De locatie en spreiding van de objecten spelen een rol bij de bepaling van de premie. Sommige gebieden hebben namelijk minder hoge criminaliteitscijfers dan andere. Een geografisch uitgestrekte portefeuille is gunstiger voor de verzekeraar, omdat de kans opeen totaalschade kleiner is.

Passende oplossing voor elke unieke portefeuille

Als een woningportefeuille aan alle bovenstaande punten voldoet, zullen meerdere maatschappijen met elkaar concurreren om de verzekering af te sluiten. Dit resulteert in een betere premie. Zijn sommige punten minder gunstig? Dan kunnen verzekeraars terughoudender zijn of een hogere premie hanteren.  

Het is belangrijk om met een onafhankelijke verzekeringsmakelaar te werken die begrijpt hoe de beoordelingsfactoren werken, evenals het gewicht dat elke verzekeringsmaatschappij aan deze factoren toekent. Zo kan voor elke woningportefeuille de beste verzekeringsoplossing worden gevonden.

Benieuwd wat Base Insurance voor u kan betekenen? Boek een gratis second opinion van 30 minuten.

Maak een afspraak
Lees meer

Ontdek alle artikelen

LinkedIn BrickBaseLinkedIn BrickBaseemail BrickBase