Herbouwwaarde taxatie: noodzaak of kostenpost?

Taxatie

Jan 2023

Het belang van een juiste taxatie voor verzekeringen

Vaak krijgen we de vraag of het laten taxeren van gebouwen noodzakelijk is voor verzekeringen en wat voor een effect het heeft om hier juist wel of niet voor te kiezen. De hoogte van de schade-uitkering is onder andere afhankelijk van het verzekerd bedrag dat in de polis staat, vaak de herbouw- of sloopwaarde. Om te zorgen dat de schade-uitkering de werkelijke schade dekt, is een goede afstemming noodzakelijk.

Zelf vaststellen van het verzekerde bedrag

Bij het aangaan van een verzekering kan de verzekeringnemer ervoor kiezen om zelf de verzekerde waarde vast te stellen. De verzekeraar is hier niet bij betrokken en het verzekerde bedrag komt dan eenzijdig tot stand. Het verzekerde bedrag wordt in de polis opgenomen en op basis hiervan wordt de premie berekend. Scheelt het laten opstellen van taxatierapporten maar de gevolgen van een verkeerd gekozen verzekerd bedrag komen dan ook voor eigen rekening. Bij schade moet de verzekeringnemer namelijk aantonen wat de waarde van het verzekerde belang is.

Voordelen en nadelen van zelf vaststellen

Wanneer het verzekerde bedrag zelf wordt vastgesteld, vergroot dit het risico op onderverzekering. Als achteraf blijkt dat de waarde waarvoor het gebouw is verzekerd lager is dan de werkelijke waarde, komt dit voor eigen rekening.

Taxatie voorkomt onderverzekering

Bij een herbouwwaarde taxatie wordt het verzekerde bedrag vastgesteld door een taxateur. Vervolgens wordt dit bedrag jaarlijks geïndexeerd zodat de gelijke trend met de waardestijging van het object. Bij een taxatie door taxateur zijn verzekeringnemer en verzekeraar overeengekomen dat het verzekerd bedrag gelijk is aan de waarde van het verzekerd belang. Bij de polis met taxatie hoeft de verzekerde bij schade de waarde niet meer te bewijzen, want die waarde is al in de polis vastgelegd.

Benieuwd wat Base Insurance voor u kan betekenen? Boek een gratis second opinion van 30 minuten.

Maak een afspraak
Lees meer

Ontdek alle artikelen

LinkedIn BrickBaseLinkedIn BrickBaseemail BrickBase